KANCELARIA PODATKOWA

Krzysztof Szota


Wpis na listę doradców podatkowych: Nr 00915 z dnia 28-07-1997 rok

Ul. Smoluchowskiego 1/3 lok. 15
80-214 Gdańsk
(budynek Instytutu Morskiego w Gdańsku)

gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image

e-mail: krzysztof@szota.eu
kom +48 601 62 96 70 - tel +48 (58) 520 40 82 - fax +48 (58) 719 70

Wpis na listę doradców podatkowych: Nr 00915 z dnia 28-07-1997 rok

Ul. Smoluchowskiego 1/3 lok. 15
80-214 Gdańsk
(budynek Instytutu Morskiego w Gdańsku)

gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image gallery image

e-mail: krzysztof@szota.eu
kom +48 601 62 96 70 - tel +48 (58) 520 40 82 - fax +48 (58) 719 70

Biuro Rachunkowe prowadzi działalność gospodarczą od 04-12-1989 roku


Zasady ogólne

Prowadzimy obsługę naszych Klientów w oparciu o podpisane umowy - umożliwiamy odbiór dokumentów w siedzibie Klienta - dbamy o czas i wygodę naszych Zleceniodawców wykorzystujemy w naszej pracy wszelkie środki komunikacji i łączności Przed podpisaniem umowy dokonujemy sprawdzenia naszych klientów i ewentualnych powiazań z innymi obsługiwanymi przez nas podmiotami w celu uniknięcia jakichkolwiek konfliktów interesów.

Tajemnica zawodowa

Nasze usługi i posiadane przez nas informacje chronione są tajemnicą zawodową zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym.

Ubezpieczenie

Biuro posiada zawsze aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach corocznie odnawianej polisy - nigdy w naszej historii nie było potrzeby jej wykorzystania.

GIIF

Biuro nasze jest na mocy przepisów z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmowi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.) - instytucją obowiązana do kontroli i weryfikacji transakcji naszych Klientów czy nie są niezgodne z w/w przepisami i do rejestracji transakcji podejrzanych bez względu na jej wartość i charakter. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • ewidencji VAT,
 • ewidencji ZUS,
 • rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • występujemy w imieniu podatników w sporach z Urzędami i Izbami Skarbowymi
 • prowadzimy postępowania przed Wojewódzkim i Naczelnym Sadem AdministracyjnymKlienci naszej Kancelarii mogą liczyć na:

 1. pełen zakres usług księgowych
  • księgi rachunkowe,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • rejestry VAT,
  • wszelka dokumentacja podatkowa i księgowa,
  • wyprowadzamy zaległości księgowe,
  • sprawdzamy i analizujemy zamknięte okresy podatkowe
 2. obsługa kadrowo - płacowa
  • zapewniamy pełen zakres usług płacowych ( listy płac, kartoteki, akta osobowe) oraz ubezpieczeń społecznych,
  • pomagamy w rozwiązywaniu problemów i sporów wynikających z zatrudnienia pracowników,
  • współpracujemy z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług BHP
 3. spory i kontrole
  • obsługujemy kontrole podatkowe - wszelkich organów,
  • reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sporach i na każdym etapie postępowania podatkowegoWszelkie ceny jakie podajemy na naszej stronie są jedynie informacyjne - stawki za obsługę naszych Klientów ustalane są zawsze indywidualnie w oparciu o ustalony zakres prac i oczekiwania naszego Zleceniodawcy:


 • księgi handlowe od 800,00 PLN
 • księga przychodów i rozchodów od 150,00 PLN
 • ewidencje VAT dla Karty podatkowej od 150,00 PLN
 • kadry i płace od 30,00 PLN za osobę
 • stawka za czynności godzinowe od 100,00 PLN za godzinę pracy
 • dojazd do klienta od 50,00 PLN
 • sporządzenie deklaracji podatkowej PIT od 20,00 PLN

Podane stawki są wartościami NETTO